Actueel

Uitnodiging informatie bijeenkomsten woensdag 13 december om 19.30 uur

Via dit bericht willen wij, als ouderinitiatief, jullie uitnodigen voor de tweede informatiebijeenkomst van het VVO Almere op woensdag 13 december om 19.30 uur.

Middels een reeks bijeenkomsten zullen wij samen met jullie de weg naar onze nieuwe school verkennen en verder vorm te geven. De intentie is dan ook om in augustus 2018 te starten met een school op mavo-, havo- en vwo-niveau. Daarmee wordt een lang gekoesterde en breed gedragen behoefte werkelijkheid: inspirerend, vitaal en duurzaam voortgezet vrijeschool onderwijs in Almere! Op dit moment wachten we op de beslissing vanuit twee grote scholengemeenschappen in Almere en zijn we in een fase beland waarin wij jullie als ouders en leerlingen willen betrekken bij het proces. Een gemeenschap vorm je immers samen, dus jullie betrokkenheid zien wij als een essentieel onderdeel hiervan.

Er zijn meerdere initiatiefnemers in het land ons voorgegaan en hebben een middelbare vrijeschool opgericht. Op de komende ouderavond willen we graag een ervaringsdeskundige het woord geven. Zij zullen hun verhaal vertellen over wat zij zijn tegengekomen in de opstartfase van hun middelbare vrijesschool in de samenwerking met andere besturen, ouders, docenten en vooral wat dat betekent voor de leerlingen. Tevens zal er een voortgezet onderwijs docent vertellen over periodeonderwijs en de ambachten op een VO vrijeschool. Er zal daarna nog ruim gelegenheid zijn om van gedachten te wisselen en vragen te stellen. Kortom een hele boeiende avond!

Programma informatiebijeenkomst woensdag 13 december 2017 vanaf 19.30

  • Opening en korte terugblik op de eerste bijeenkomst van het VVO
  • ‘De opstartsfase van een middelbare vrijeschool’ – Een ervaringsdeskundige aan het woord
  • Periodeonderwijs en ambachtsvakken – De docent verteld

Aanmeldingsformulier
(tekst gaat verder onder het formulier)

 

De plannen voor de 7de klas van VVO Almere
VVO Almere biedt alle vakken die horen bij het voortgezet onderwijs. De lesstof sluit zeer nauw aan bij de leeftijd en levensfase van leerlingen in dit leerjaar. Verdieping wordt gevonden door lesstof vakoverstijgend en projectmatig rondom een thema aan te bieden. Deze vorm van onderwijs staat binnen de vrijeschool bekend als periodeonderwijs. Hieronder twee voorbeelden periodeonderwijs in de 7de klas:

Periode geschiedenis
In de 7de klas (brugklas) verkennen leerlingen nieuwe grenzen en gaan ze op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Ze staan over het algemeen behoorlijk open en onbevangen in het leven, maar hebben ook steeds meer belangstelling voor kennis en feiten en raken nieuwsgierig naar de wereld. Een periode geschiedenis met als thema ‘Ontdekkingsreizen’ sluit hier naadloos bij aan. Verhalen over als Vasco da Gama, Columbus en Magelhaes maken niet alleen de moed van mensen om hun horizon te verbreden voelbaar, maar ook de angst en gevaren van het leven op zee.

Periode Mechanica
In de periode natuurkunde, mechanica, licht en geluid onderzoeken leerlingen de (fysieke) wereld om zich heen. Ze maken kennis met een belangrijke natuurkracht: de zwaartekracht. Proefondervindelijk ervaren ze de werking van katrollen, takels, hefbomen en het hellend vlak. De aandacht gaat uit naar bruggenbouw en leerlingen maken kennis met de wereld van trek- en duwkrachten. Ook de fenomenen licht en geluid komen aan bod met onder andere spiegelproeven, camera obscura, toonhoogte, frequentie, resonantie en Chladni-proeven.

Kennis verwerken in vaklessen
Tijdens vaklessen wordt de lesstof van het periodeonderwijs verder verwerkt. Overigens staan kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde als aparte vakken in het lesrooster. Naast deze kernvakken hecht het VVO veel waarde aan kunstzinnige en ambachtelijke vakken. Vakken die bijdragen aan een harmonische ontwikkeling van leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan houtbewerken, tekenen en schilderen, beeldhouwen, textiele vormgeving, toneel, dans, euritmie en muziek.
Deze kunstzinnige en ambachtelijke vaklessen sluiten eveneens aan bij het periodeonderwijs. In aansluiting op de periode Mechanica ontwerpen leerlingen in vaklessen houtbewerking bijvoorbeeld een beweegbaar stuk speelgoed. Zo ontdekken ze in de praktijk wat er mogelijk is en leren ze bovendien het toepassen van basistechnieken van houtbewerking.

Werkweken & Jaarfeesten
Werkweken hebben een vaste plek in het lesprogramma. Aan het eind van het eerste schooljaar is dat bijvoorbeeld een werkweek op een biologisch-dynamische boerderij. In deze werkweek gaan de kinderen aan de slag op de plek waar hun eten vandaan komt. Zodoende krijgen ze inzicht in het boerenwerk en processen die ons voedsel voortbrengen.
Tijdens het schooljaar is er aandacht voor verschillende seizoensgebonden feesten op een creatieve en verbindende wijze worden gevierd.

Meer informatie
Op de website van VVO Almere is meer informatie te vinden over Voortgezet Vrijeschoolonderwijs. Voor meer informatie over vrijeschoolonderwijs in het algemeen klik hier http://kiezenvoordevrijeschool.nl/ of hier http://vrijescholen.nl/.

“Ga mee op ontdekkingsreis naar jezelf, de wereld, het verleden en de toekomst.

 

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief

* verplichte velden

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Neem contact met ons op.

 

VVO Almere i.o.

info@vvo-almere.nl

Volg ons ook op Facebook!