Visie en missie

Het vrijeschoolonderwijs streeft naar gelijke ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Het begeleiden van kinderen naar jongvolwassenen is een bijzondere taak. Het vrijeschoolonderwijs streeft ernaar de kinderen te begeleiden naar vrije mensen die zich vanuit eigen kracht kunnen verbinden met zichzelf, met de medemens, met de natuur en met de maatschappij. 

“Wanneer je een schip wil bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer de mensen verlangen naar de eindeloze zee.” 

– Antoine de Saint Exupéry –

MISSIE: Worden wie je in wezen bent 

  • Kinderen de mogelijkheid bieden t/m hun eindexamen in Almere Voortgezet Vrijeschool Onderwijs te laten volgen
  • Creativiteit is de motor voor ontwikkeling van een kind
  • Sociale cohesie, sociale dimensie
  • Brede educatie die verder gaat dan alleen de standaard vakken/lesstof
  • Sterke band tussen manier van lesgeven en de lesstof. Denken, voelen, willen
  • Complete/optimale ontwikkeling van de unieke potentie van het kind
  • Lesstof passend bij levensfase zodat ze stof opnemen en onthouden en de lesstof bijdraagt aan innerlijke groei

VISIE 

Naast het halen van het diploma vinden we het belangrijk onze kinderen meer mee te geven. We inspireren kinderen om vanuit eigen kracht, kennis en kunde al het mogelijke uit zichzelf te halen om met eerbied en respect later als autonome, liefdevolle en verantwoordelijke mensen de samenleving te kunnen veranderen en te kunnen bouwen aan een betere maatschappij.

“De leerstof is geen doel maar een middel; de leerstof is er niet om een vat te vullen, maar om een vuur te ontsteken.”

 – Marcel Seelen –